Over de Amstel Bigband

De Amstel Bigband is een reeds jaren bestaand orkest, ooit begonnen in de jaren tachtig, als bigband de Luxe. Grondlegger(en eerste dirigent) was Wouter Turkenburg, werkzaam aan het Haags conservatorium. Niet lang daarna nam de Amerikaanse trompettist Frank Grasso de leiding over en veranderde de naam in Jazz Inn bigband(sponsor was de Jazz-Inn record shop te Amsterdam). Al gauw kwam het eerste succes: de eerste prijs op het internationale bigband concours te Berlijn(1988) onder leiding van Peter Guidi.

In de loop der jaren hebben vele bekende dirigenten het orkest geleid en hun sporen achtergelaten. Na Peter Guidi kwamen Paul Gompes, Tjitze Vogel en Sebastian Ohm. Onder zijn leiding kwam de cd "Thats All", tot stand met de vocal group Shooting Star, waarmee veel werd samengewerkt. In 1998 werd onder leiding van Sebastian Ohm de eerste prijs gewonnen op het Meer Jazz Festival voor bigbands. Daarnaast werden er optredens gedaan met vele bekende artiesten o.a Jarmo Hoogendijk, Deborah Brown, Hans Dulfer, Saskia Laroo. Ook werd er projectmatig samengewerkt met gastarrangeurs waaronder Kurt Weis, Joan Reinders, Johan Plomp, Willem Friede, Carl Schulze en Henk Meutgeert.

De laatste in de rij is Sven Schuster, bassist /componist en arrangeur. Zij vonden elkaar in 2007 en naar het zich laat aanzien een uitstekende combinatie. Sven Schusters arrangementen zijn verfrissend en origineel, een lust om te spelen en om naar te luisteren. Hij weet de band opnieuw te vernieuwen.

Het zijn de klanken en aanwijzigingen van de huisarrangeur die de Amstel Bigband weer boven Amsterdams peil doen stijgen.